breadcrumbs_revolution_theme

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОЛІТИКУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Політика конфіденційності діє відносно всієї інформації, яку адміністрація сайту може отримати про Користувача під час використання сайту  https://ttt.cn.ua.

У цьому Положенні про політику конфіденційності вказані цілі збору Ваших даних і процес їх обробки. Будь ласка, уважно ознайомтеся з Положенням.

Завантажуючи сайт https://ttt.cn.ua (далі Сайт) на своєму комп'ютері або мобільному пристрої і заповнюючи web-форми, що містять Ваші персональні дані, а також передаючи Ваші персональні дані нам іншим способом, Ви погоджуєтеся з умовами, описаними в Положенні.

Ми обробляємо Ваші дані відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та гарантуємо сумлінний збір даних і збереження їх конфіденційності.


ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Користувач - особа, яка має доступ до сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт, в тому числі, в ході оформлення замовлення або реєстрації на Сайті.

Адміністрація сайту - уповноважені співробітники на управління Сайтом, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії, що здійснюються над персональними даними.

Персональні дані - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певної фізичної особи / юридичної особи (суб'єкту персональних даних).

Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з персональними даними, з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

Конфіденційність персональних даних - обов'язкова для дотримання адміністрацією сайту або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

Cookies - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером, що зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

IP-адреса - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Використання Користувачем сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

1.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Сайту.

1.3. Справжня Політика конфіденційності застосовується лише до сайту https://ttt.cn.ua. Адміністрація сайту не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на Сайті.

1.4. Адміністрація Сайту не перевіряє і не гарантує повноту, достовірність і коректність персональних даних, що надаються Користувачами Сайту і розміщені на Сайті.


ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

2.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації Сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту при оформленні замовлення або реєстрації на Сайті.

2.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форми замовлення, а також при реєстрації на Сайті і включають в себе наступну інформацію:

Для фізичних осіб:

 • прізвище, ім'я Користувача;
 • контактний телефон Користувача;
 • адресу електронної пошти (e-mail);
 • адресу доставки.

Для юридичних осіб:

 • найменування юридичної особи;
 • реквізити юридичної особи;
 • юридичну адресу;
 • адресу доставки;
 • прізвище, ім'я представника юридичної особи;
 • адресу електронної пошти (e-mail) юридичної особи, представника юридичної особи;
 • контактний номер телефону юридичної особи, представника юридичної особи.

2.3. . Адміністрація Сайту має право використовувати технологію «cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.

2.4. Адміністрація Сайту отримує інформацію про Користувачів Сайту (IP-адресу, дата і час відвідування, дані браузера, ОС та інші дані) з метою ведення статистики відвідувань. Ця інформація є загальнодоступною і не використовується для встановлення особистості Користувача.

2.5. Вся персональна інформація підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 4.2. і 4.3. цієї Політики конфіденційності.


ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати в цілях:

 • надання послуг (оформлення замовлення, здійснення доставки і т.д.);
 • інформування про статус замовлення, нові акції та пропозиції, в тому числі за допомогою відправлення письмових повідомлень на вказаний e-mail;
 • поліпшення якості роботи сайту, оцінки його зручності і користі, аналізу ефективності продуктів і послуг;
 • здійснення акцій, конкурсів (за умови участі Користувача в них).
 • надання Користувачеві за його згодою спеціальних пропозицій, інформації, розсилки новин та інших відомостей від імені Адміністрації сайту.


СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

4.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, виключно з метою, що зазначена п. 3.1. цієї Політики конфіденційності.

4.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані правоохоронним і іншим органам влади тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.

4.4. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

4.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.


ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Користувач зобов'язаний:

5.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом, в тому числі для оформлення замовлення і реєстрації на Сайті.

5.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни наданої інформації.

5.3. Для захисту своїх персональних даних не повідомляти третім особам логін і пароль, вказані і отримані при реєстрації на Сайті.


Адміністрація сайту зобов'язана:

5.4. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 3.1. цієї Політики конфіденційності.

5.5. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 4.2. і 4.3. цієї Політики Конфіденційності.

5.6. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації.


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі втрати або розголошення конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

 • стала публічним надбанням до її втрати або розголошення;
 • була отримана третьою стороною до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

6.2. Користувач Сайту самостійно несе відповідальність за коректність і достовірність наданих їм персональних даних.


ДОДАТКОВІ УМОВИ

7.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в діючу Політику конфіденційності без згоди Користувача.

7.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті https://ttt.cn.ua, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

7.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти Адміністрації сайту.

7.4. Будь-яка особа, що використовує Сайт, а також оформляє замовлення на Сайті і надає персональні дані, погоджується в повному обсязі з умовами та вимогами, зазначеними в цій Політиці конфіденційності, в тому числі дає свою згоду на обробку своїх персональних даних.